MIROSŁAW BONIECKI - PREZES ZARZĄDU

   

Mirosław Boniecki Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w bankowości i działalności na rynkach finansowych. Inicjator i współtwórca wielu standardów w zakresie wymiany walut, rynków kapitałowych i pieniężnych.

2011-2017 założyciel Wspólnego Rynku Walutowego z platformą internetową i wielowalutowym systemem rozliczeniowym online.

2001-2010 wiceprezes zarządu Banku BPH, przewodniczący komitetu zarządzania aktywami i pasywami BPH, zarządzający pionem rynków międzynarodowych , członek komitetu kredytowego BPH, przewodniczący rady nadzorczej BPH TFI, członek rady nadzorczej Banku GBG, BPH Banku Hipotecznego.

1989-2001 Treasurer, dyrektor departamentu gospodarki pieniężnej mBanku/BRE Banku, członek komitetu ALM, członek rady nadzorczej funduszu private equity.

Członek międzynarodowej organizacji The European Bank Treasurers Club reprezentujący region Europy Środkowo-Wschodniej. Współzałożyciel Stowarzyszenia ACI Polska. Wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości WIB. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych SGH na wydziale handlu zagranicznego.

AGNIESZKA BONIECKA - CZŁONEK ZARZĄDU

   

Agnieszka Boniecka Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z klientami oraz dużymi i średnimi firmami w zakresie produktów walutowych i inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej.

2012-2017 członek zarządu Wspólnego Rynku odpowiedzialny za relacje z klientami, zarzadzanie HR, marketing i analizy rynkowe.

1999-2012 dyrektor w Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank A.G. Frankfurt odpowiadający za nawiązywanie i rozwój relacji z firmami strategicznymi w zakresie produktów skarbowych oraz budowę rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem rynkowym, dopasowanych do potrzeb klientów.

1996-1999 senior dealer w mBanku/BRE Banku odpowiedzialny za opiekę nad dużymi i średnimi firmami.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Finanse i Bankowość.