AKCJONARIUSZE

   
 • Mirosław Boniecki

  99,60 % akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu

  Założyciel
 • Agnieszka Boniecka

  0,40 % akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu

 • Kapitał zakładowy:
  5.000.000 zł