BEZPIECZEŃSTWO

   

Bezpieczeństwo rozwiązań oferowanych klientom jest naszym najwyższym priorytetem. Nasz proces rozliczeń transakcji został zaudytowany pod kątem bezpieczeństwa przez firmę Ernst & Young.

Bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez Ciebie na Wspólnym Rynku zapewniają nasze rozwiązania:


  • Rozliczenia zleceń i transakcji są dokonywane jedynie poprzez dedykowane wyłącznie do tego celu rachunki rozliczeniowe Wspólnego Rynku w największych polskich bankach.
  • Każdy przelew wychodzący z każdego rachunku rozliczeniowego Wspólnego Rynku w trakcie dwustopniowej autoryzacji przechodzi podwójną, niezależną kontrolę sprawdzającą spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa.
  • Rozliczenia zleceń i transakcji firm są realizowane wyłącznie przez ich rachunki rozliczeniowe, które przechodzą naszą procedurę weryfikacji właściciela.
  • Dzięki naszemu systemowi zabezpieczeń żaden Uczestnik Wspólnego Rynku nie ponosi ryzyka nierozliczenia transakcji przez innego Uczestnika, z którym zawarł transakcję.
  • Wspólny Rynek nie podejmuje ryzyka walutowego na własny rachunek, a jedynie łączy kupujących i sprzedających.
  • Wspólny Rynek podlega nadzorowi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  • Zbiór danych osobowych klientów Wspólnego Rynku został zarejestrowany w GIODO.
  • Procedury przetwarzania danych stosowane przez Wspólny Rynek są zgodne z wymogami GIODO.